Posty

29.X.2004 - Bielsko Biała

23.X.2004 - Bazyliszek

9.X.2004 - Warzone na 'Dniu japońskim'. Bydgoszcz