Pfff, he said 'Cezarea'

Ale głupi ci Rzymianie...

Komentarze