RELACJE Z BITEW

Testy WZR
 Pietia vs Dziadu - 29.VII.2013
 Szczur vs Flint - 29.VII.2013
 Pietia vs Flint - 22.VII.2013

 Cyrax i Westie vs Pietia

Warszawa 28.II.2004
 Szczur vs Regis
 Szczur vs Sosna

Krakon 31.I.2004
 Vatier vs Grimfang

Warszawa 20.IX.2003
 Vatier vs Kuklik

Warszawa 17.V.2003
 Vatier vs Christof

Warszawa 22.III.2003
 Vatier vs Sosna
 Sosna vs Tomasz Fujak
 Juby vs Gannet
 Vatier vs Tomasz Fujak

2003 - poza turniejami
 Corvus vs Flicha - 31.X.2003
 Solidarność vs Christof - 20.X.2003
 Juby vs Christof - 5.X.2003
 Solidarność vs Christof - 4.X.2003
 Shingen vs Tencogoniema - 15.II.2003
 Shingen vs Tencogoniema
 Shingen vs Tencogoniema
 Shingen vs Tencogoniema

Schron 9.XI.2002
 Vatier vs Marc_us

Komentarze